Akademik Başarı

Akademik Başarı

Her birey birbirinden farklı özellikler sergilediği gibi, her bir öğrencinin öğrenme biçimlerinde de farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıkları gözeterek öğrenme yolculuklarını planlamak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmesine, potansiyellerini ortaya çıkarmasına ve başarılı olmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Beyaz Kalem ’de geleneksel eğitimin kalıplarını kırarak daha esnek ve öğrenci merkezli eğitim modeli oluşturulmaktadır. Beyaz Kalem’de periyodik olarak gerçekleştirilen sınavlarla öğrencilerin akademik başarıları sürekli olarak takip edilir. Öğrenme eksiklikleri ölçme-değerlendirme analizleri sonucunda etkin öğretim sistemi ile giderilir.

  • Temiz, sosyal mesafeye uygun sınıflar
  • Denemeler
  • Bireysel/Grup Etüdleri
  • Ödev Takibi
  • K12NET Sistemi
  • Mentör Öğretmen Sistemi