Etkin Türkçe Okuma ve Anlama Beceri Atölyesi

Etkin anlayarak hızlı okuma becerisinin önemi dünyada ve Türkiye de bilinen bir gerçektir.

Etkin okuma teknikleri ile öğrencilerin okuma anlama algılama becerilerini arttırıyoruz okuma ve anlama hızının ne kadar fazlaysa o kadar bilginin beynimize aktarılması mümkündür.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırıp paragraf sorularında ve Türkçeyi etkin kullanma yetisiyle başarılı olmalarını sağlıyoruz.

Beyaz Kalem Öğrenme Atölyesi Nedir?

27 yılı aşkın süredir eğitim sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda öncülük eden Çözüm Eğitim Kurumlarının bir markasıdır.

21. yy. eğitim becerilerini geliştiren yeni nesil sınavlara hazırlık ve inovatif bir kurs modelidir. Bu model, Da Vinci gibi birçok bilim insanının kullandığı atölye ortamında öğrenimi kalıcı hale getiren uygulamalı bir eğitim sistemidir. Yaparak, yaşayarak, aynı zamanda işitsel, görsel ve dokunsal becerileri kullanarak kalıcı öğrenmeyi sağlar.

Atölye Nasıl İşler?

Öğrenci, akademik testlerin yanı sıra bilişsel ve hazırbulunuşluk testlerinden de geçirilerek çalışma grupları oluşturulur. Matematiksel düşünme becerisi, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi, hayata katılım ve sosyal bilimler becerisi, fen bilimlerini anlama ve kavrama becerisi ölçülür. Atölye eğitimlerine başlamadan önce öğrencinin ihtiyaç duyduğu oryantasyon eğitimleri verilir.

Atölye Kuralları

Öğrenci seviyelerine göre en basit anlamda matematiğin temellerine inilir. Rakamlarla oynanarak öncelikle öğrencinin işlemsel beceri kazanması sağlanır. Matematik problemlerinin ve formüllerinin nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve günümüzde nasıl kullanıldığı anlatılır. Tüm matematik konuları atölye ortamında yorumlanarak eğlenceli bir şekilde kazanımlar eşliğinde öğretilir. Bu sayede lise ve üniversite sınavlarına hazırlıkta “tam öğrenme, tam başarı” sağlanır.

BİR KONUYA ODAKLANMAK, BAŞARININ ÖN KOŞULUDUR.

Öğrenme Atölyesi

Son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Katılımcıların “yaparak yaşayarak öğrenme” olarak tanıdığı öğrenme atölyesi; kişilerin objelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki içinde edindiği bilgilerini ve deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği kalıcı öğrenmeyi sağlayan sınav başarısını sosyal hayatın bir parçası olarak gören bir öğrenme şeklidir.

İyi tasarlanmış ve hazırlanmış bir eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Etkin ve verimli bir eğitimin anahtarı yalnızca göstermek ve anlatmak değildir. Anlattığınız bilgiler otomatik olarak katılımcıların beynine yerleştirebilmektedir. Bunu katılımcıların kendilerinin gerçekleştirmesi gerekir. Beyaz kalem öğrenme atölyesi bir yaşayarak öğrenme metodudur. Öğrencilerin farkında olarak veya olmayarak öğrendiklerini beyinlerine kalıcı olarak yerleştirmelerini sağlar.

Eğitimler Neden Beyaz Kalem Öğrenme Atölyesi Metoduna Göre Hazırlanmalıdır?

Duyarsam, unuturum... Görürsem, hatırlarım... Yaparsam, anlarım
Beyaz kalem öğrenme atölyesi felsefesine göre biz bu tanımlamayı şöyle ifade ediyoruz;
Duyarsam unuturum
Duyar ve görürsem hatırlarım,
Duyar, görür, soru sorar ve tartışırsam anlamaya başlarım
Duyar, görür, tartışır ve yaparsam bilgi ve nitelik kazanırım
Ne zaman yaparak yaşayarak bilgi alışverişinde bulunursam, o zaman ustalaşırım.
Yapılan araştırmalar 48 saat sonra eğitim süresi boyunca anlatılan konuların yalnızca %25’inin hatırlanabildiğini göstermektedir. İnsan beyni bir teyp veya video cihazı gibi duyduğu-gördüğü her şeyi kaydetmez.

Yeni duyduğumuz her bilgiyi önce içimizde SORGULARIZ.

Bunu daha önce duymuş muydum? Bana ne hatırlatıyor?
Bu bilgi ile ne yapabilirim, ne işime yarar?
Bu anlatılana benzer bir durum yaşadım mı?
Hepimiz anlatılanları anlamak için şu adımlardan geçmekteyiz;
Bilgiyi kendi ifadelerimiz ile yeniden oluşturmak, örnekler vermek,
Diğer fikir ve bilgilerimizle ortak noktaları, bağlantıyı kurmak,
Nasıl ve nerelerde kullanacağımızı bilmek,
Anlatılanlardan bir anlam, sonuç çıkarmak,
Karşıt ifadeleri kendi algılarımız ile yorumlamak.

Öğrendiğimiz yeni bilgileri bu adımlarla işlemekte ve beynimize kaydetmekteyiz. Beynimiz yalnızca bilgiyi almakla kalmaz onu mevcut bilgilerimiz doğrultusunda işler. Bilginin beyine kaydedilmesi eğitim için gerekli, fakat yeterli bir adım değildir. Bir eğitimci için bilgilerin ne kadarının uygulamaya geçtiği asıl başarı ölçüsüdür.