Sosyal Bilgiler Beceri Edindirme ve Uygulama Atölyesi

Tarih, coğrafya felsefe derslerinin dünyanın oluşumundan günümüze insanlığın yaşam tarzları düşünme biçimleri hayata bakışları yorumlama şekilleri irdelenir.

Örneklemeler ve kıyafetleri ile atölye ortamında değerlendirilir, tüm branşların disiplinleri bütüncül bir bakışla müzakere edilir. Kavram haritaları ile sosyal bilimlerin bağlantıları kurulur gerekli resim şekil ve diyagramlarla tam öğrenme sağlanır.